Over Bijles bij Ymke

Hallo,
Leuk dat je op mijn website kijkt!

Ik ben Ymke de Kater, opgegroeid in de Hoeksche Waard maar nu al meer dan 6 jaar gelukkig met mijn man en dochter in Koudekerke.
Na de havo voor Muziek en Dans in Rotterdam startte ik met de Pabo en rondde deze in 2004 af.

Meer dan 14 jaar heb ik voor de klas gestaan. Daarnaast heb ik mij bekwaamd in het het Daltononderwijs, een opleiding tot IB-er gevolgd, diverse cursussen gevolgd over o.a. dyslexie en hoogbegaafdheid.
Ik de jaren dat ik voor de klas stond merkte ik dat het reguliere aanbod niet altijd voldoende is voor leerlingen.
Vaak zitten er meer dan 25 kinderen in de klas. Er vragen dan veel kinderen tegelijk om aandacht. Er glippen daardoor soms kinderen tussendoor. Kinderen die ook extra hulp kunnen gebruiken, maar deze onvoldoende krijgen.
Het viel mij steeds zwaarder dat ik deze leerlingen niet goed kon helpen. Er was gewoonweg geen tijd genoeg. Dit maakte dat ik het onderwijs steeds minder bevredigend vond.

Daarom ben ik met BijlesbijYmke gestart.
Een bijlespraktijk waar kinderen één op één aandacht krijgen en lichte achterstanden weggewerkt kunnen worden. Ieder kind verdient een steuntje in de rug, om verder geholpen te worden en vooruit te kunnen.
Zodra het kind deze vooruitgang ook merkt en voelt, zal het met meer plezier en zelfvertrouwen naar school gaan.
Dit is wat ik belangrijk vind!