Uw kind doet er toe!

Heeft uw kind moeite om mee te komen met rekenen, taal, spelling of (begrijpend) lezen?

Lukt het de school van uw kind niet om hem of haar te geven wat het NU nodig heeft? Met andere woorden, heeft uw kind een beetje hulp nodig?
Dat steuntje in de rug kan ik uw kind geven!

Ik begeleid kinderen van de basisschool die niet mee kunnen komen. Dit kunnen problemen zijn op de volgende gebieden; (begrijpend) lezen, spelling en rekenen.

Daarnaast geef ik bijles aan kinderen die: Bijgespijkerd willen worden op een bepaald onderdeel, zoals extra hulp bij rekenonderdelen, breuken of spellingonderdelen zoals open en gesloten lettergreep.

Tijdens de bijles wordt voortdurend rekening gehouden met de behoefte van uw kind. De begeleiding zal in mijn praktijk plaatsvinden, daarnaast kan in overleg ook op locatie bijles geven. (Bijvoorbeeld op school, indien de school hiervoor toestemming geeft)